Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe z zakresu BHP są po to, by odnowić i uporządkować wiedzę. Szkolenia okresowe BHP w zależności od stanowiska pracownika ważne są na różne okresy czasu. Zależy to od stopnia ryzyka na danym stanowisku Szkolenie okresowe odbywają:1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach Read More …

Szkolenie wstępne

Rodzaje szkoleń Każdy pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika z zakresu BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Warto również zaznaczyć, że sam pracodawca zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu pracy musi ukończyć szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy i wiedzę na bieżąco aktualizować. Możemy wyróżnić dwa rodzaje szkoleń. Są to: szkolenia wstępne, szkolenia okresowe. Szkolenia Read More …