Oferta

Oferta

Zgodnie z art. 237 11 §2 Kodeksu Pracy wykonujemy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych zakładach pracy.

W związku z powyższym proponujemy Państwu współpracę w tym zakresie.
Posiadamy specjalistów spełniających wymagania kwalifikacyjne określone w obowiązujących przepisach, którzy pełnią służbę bhp w różnych zakładach pracy.
Godnym podkreślenia jest fakt, że powierzając nam pełnienie zadań służby bhp, pracodawca jest odciążony od wielu dodatkowych czynności administracyjnych, a koszt wykonywania zadań służby bhp przez naszą firmę jest zdecydowanie niższy niż przy zatrudnianiu pracownika służby bhp na umowę o pracę.

Po ewentualnym zleceniu nam wykonywania zadań służby bhp i podpisaniu stosownej umowy - wykonujemy bezpłatnie pełną ocenę stanu bhp w Państwa firmie wraz z konkretnymi wnioskami - tylko do wiadomości pracodawcy.