Obsługa BHP Wrocław - system zarządzania

obsługa bhp - Wrocław

Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Oferujemy wdrożenie autorskiego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy firmy Consultrix zgodnego z PN-N 18001:2004 "Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania"

Celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Narzędzie to zapewnia poprawę warunków pracy, dzięki czemu zwiększa się wydajność i jakość oferowanych usług. System skupia uwagę na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.

Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy, powinna być priorytetem dla każdego właściciela firmy. Zmniejszenie wypadkowości wśród pracowników skutkuje poprawą wydajności pracy, zwiększeniem zysków i budowaniem trwałych oraz lojalnych relacji z pracownikami. Niezwykle ważnym punktem jest profesjonalna obsługa BHP, która w każdy detalu zatroszczy się o wszystkie sprawy, mające bezpośredni i pośredni wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Na czym polega prowadzona przez nas obsługa BHP? Składa się na nią szereg czynności, ściśle powiązanych z monitorowaniem warunków pracy, przestrzeganiem regulaminów, a także prowadzeniem szkoleń i wykonywaniem badań pracowniczych. O korzyściach wynikających z tego rozwiązania, przekonały się już dziesiątki polskich firm, które w sposób wyraźny i szybki, zmniejszyły wypadkowość wśród pracowników, odnosząc korzyści w wymiarze materialnym i nie tylko.

Do kogo adresowana jest obsługa BHP, którą Państwu przedstawiamy? Do wszystkich firm, które poważnie myślą o swojej działalności i chcą, aby jej pracownicy czuli się dobrze i bezpiecznie w miejscu pracy. Jest to możliwe dzięki podjęciu działań, ukierunkowanych na edukację, podnoszenie wiedzy o zagrożeniach i wdrażanie nowych technik ochrony przed nimi. Proponowana przez nas obsługa BHP we Wrocławiu to również motywacyjny system dbałości o bezpieczeństwo, premiujący i umacniający prawidłowe postawy i zachowania pracowników i kadry zarządzającej.

Potwierdzona skuteczność tego rozwiązania została doceniona przez wiele firm, które dzięki nam mogą cieszyć się wydajną pracą zadowolonych pracowników i do minimum zredukowanym zagrożeniem wypadkowym.