Ocena ryzyka - doradztwo BHP

ocena ryzyka Wrocław

  • Świadczenie pomocy prawnej z zakresu udzielania porad, konsultacji i wyjaśnień;
  • Prowadzenie spraw kadrowych;
  • Pełnienie obowiązków służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).;
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
  • Usługi w zakresie wdrażania systemów norm jakościowych ISO;
  • Usługi w zakresie wdrażania systemu HACCP;
  • Audit z zakresu ochrony pracy

Ocena ryzyka zawodowego jest tylko jedną z wielu usług, oferowanych przez naszą firmę. Każde stanowisko pracy jest w mniejszym lub większym stopniu zagrożone niebezpieczeństwami, podczas wykonywania pracy. Usługi doradcze BHP mają m.in. na celu określenie stopnia ryzyka zawodowego i jego ewentualne zredukowanie, poprzez podjęcie środków zaradczych lub zmianę technologii pracy.

Dlaczego minimalizowanie ryzyka zawodowego jest potrzebne. Z pozycji pracodawcy, bezpieczny zakład pracy, w którym ryzyko zostało ograniczone do minimum, generuje mniej strat, pracuje efektywniej, a także wywiera większy wpływ na pracowników, budując ich lojalność i wzmacniając morale. Z perspektywy pracownika, niska ocena ryzyka zawodowego sprawia, że praca postrzegana jest jako przyjaźniejsza, wywołuje mniejszy stres, a także nie powoduje takiego obciążenia psychicznego, jak praca na innych, bardziej niebezpiecznych stanowiskach.

Współpracując z nami, każda firma może liczyć na kompletne wsparcie i doradztwo, w sprawach wymagających profesjonalnej pomocy. Przeprowadzając audyt bezpieczeństwa, dokładnie analizujemy wszystkie aspekty prowadzonej działalności, wnikliwie przyglądając się stanowiskom pracy i czynnościom, które są na nich wykonywane. Wieloletnie doświadczenie i znakomite przygotowanie poparte praktyką, pozwala nam znacznie ograniczyć wypadkowość. Stosowane przez nas metody i techniki wyróżniają się dużą skutecznością, a także są łatwo przyswajalne dla pracowników każdego szczebla oraz kierownictwa i zarządu.