Ochrona środowiska Wrocław

ochrona środowiska

Usługi w zakresie ochrony środowiska:

  • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej w zakresie wytwarzania odpadów (karty ewidencji i przekazania odpadów),
  • prowadzenie ewidencji emisji zanieczyszczeń,
  • prowadzenie ewidencji wprowadzanych na rynek krajowy produktów w opakowaniach,
  • prowadzenie ewidencji wprowadzanego sprzętu,

Usługi dodatkowe:

  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzanie zestawień zbiorczych,
  • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów,
  • złożenie wniosku o wpis do rejestru wprowadzających sprzęt,
  • sporządzanie wniosków o uzyskanie decyzji środowiskowych,
  • wykonanie pomiarów emisji do środowiska.

Ochrona Środowiska Wrocław to ważna usługa w naszej firmie. Staramy się wykonywać wszystko na najwyższym poziomie.