Pomiary

Świadczymy usługi w zakresie wykonywania pomiarów okresowych oraz kontrolnych instalacji elektrycznych w zakładach pracy m.in.:

  • pomiary ochrony skuteczności przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie;
  • badanie wyłącznika róznicowo-prądowego;
  • pomiary rezystancji izolacji;
  • pomiary instalacji odgromowe;
  • pomiary ciągłości PE;
  • inne specjalistyczne pomiary instalacji elektrycznych;

Przeprowadzamy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego.

Po wykonaniu usługi nasi klienci otrzymują opracowaną dokumentację z przeprowadzonych badań.
W przypadku wyników niespełniających norm, dokonujemy na specjalne  życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji elektrycznych.