Ratownictwo medyczne - Badania medycyny pracy

ratownictwo medyczne Wrocław

Nasza firma współpracuje z Prywatną Przychodnią Lekarską HiH

Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia a wszczególności organizuje i prowadzi profilaktyczną opiekę medyczną nad pracującymi;

  • przeprowadza badania wstępne, okresowe i kontrolne, określone Kodeksem Pracy,
  • wydaje orzecznictwo lekarskie do celów przewidywanych w Kodeksie Pracy,
  • ocenia możliwości wykonywania pracy uwzględniające stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
  • monitoruje stan zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących  pracę  w warunkach przekroczenia normatywów  higienicznych,
  • wykonuje badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą

Kompleksowa opieka medyczna, jaką mogą mieć zapewnieni pracownicy, to tylko jeden ze sposobów na wprowadzenie nowoczesnego pakietu socjalnego. Coraz większa liczba firm zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest budowanie trwałych więzi z pracownikami, nie tylko na poziomie finansowym, ale również życia poza zawodowego. Nasza usługa jest odpowiedzią na potrzeby, zgłaszane nam przez nowych i dotychczasowych klientów.

W szerokiej gamie naszych usług znajduje się również ratownictwo medyczne i wszystko, co związane z tym zagadnieniem. Organizowanie kursów i szkoleń na zakładowych ratowników to kolejny ważny punkt, którym powinna zainteresować się każda odpowiedzialna i dbająca o pracowników firma. Zatrudniając osoby, które otrzymały niezbędną dawkę wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, pracownicy czują się pewniej i bezpieczniej, wykonując swoje codzienne obowiązki.

Ratownictwo medyczne i szkolenie z niego pracowników jest szczególnie ważne w firmach, w których ocena ryzyka zawodowego okazała się wysoka. Wyposażając wybrane osoby w wiedzę i umiejętności, pozwalające ratować życie, dąży się do minimalizowania konsekwencji wypadków. Jesteśmy w stanie zorganizować dla Państwa każde szkolenie z BHP, którego głównym tematem będzie ratownictwo medyczne. Dodatkowo, zapraszamy do skorzystania z pozostałych naszych usług, które szczegółowo opisaliśmy na początku strony. Wierzymy, że współpracując z nami, Państwo i Państwa pracownicy będą jeszcze bardziej zadowoleni z otrzymanej opieki medycznej i pełnego wsparcia w zakresie wymagań stawianym pracowniczej dokumentacji medycznej.