Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe z zakresu BHP są po to, by odnowić i uporządkować wiedzę.

Szkolenia okresowe BHP w zależności od stanowiska pracownika ważne są na różne okresy czasu. Zależy to od stopnia ryzyka na danym stanowisku

wrocław consultrix, szkolenia okresowe bhp wrocław, szkolenia okresowe bhp, szkolenia bhp dla robotników wrocław, służba bhp wrocław, bhp wrocław,

Szkolenie okresowe odbywają:
1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)

W przypadku stanowisk robotniczych takie szkolenie jest ważne 3 lata. Jednakże, gdy robotnik ma do czynienia z pracami szczególnie niebezpiecznymi, musi się szkolić co roku. Pierwsze takie szkolenie okresowe z zakresu BHP na stanowiskach robotniczych pracownik musi odbyć je do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na swoim stanowisku.

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych pracownik odbywa co 6 lat. Jednakże zgodnie z nowymi regulacjami prawa ” szkolenia okresowe BHP nie będą obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka”.

Szkolenia okresowe BHP wymienione w pkt. 3-5 przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pięć lat. W zależności od sposobu realizacji szkolenia, można tutaj wyróżnić szkolenia w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha loading...