Szkolenia RODO

Szkolenie RODO dot. przetwarzania danych osobowych

Wprowadź RODO do 25.05.2018 r. i uniknij kary nawet do 100 000 zł!

Jakie korzyści da tobie szkolenie?

Szkolenie RODO Wrocław pozwoli tobie zaznajomić się z tematem RODO. Będziesz potrafił/a poruszać się w tych zagadnieniach. Na podstawie przykładowych wzorów dokumentacji będziesz w stanie wdrożyć RODO u siebie. Otrzymasz niezbędne materiały szkoleniowe, przykładowe wzory, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

szkolenie-RODO-Wrocław-ConsultrixPROGRAM SZKOLENIA RODO

1. ZAKRES ROZPORZĄDZENIA UE O OCHRONIE DANYCH WRAZ Z DEFINICJAMI

• Omówienie definicji – dane osobowe, dane wrażliwe
• Prezentacja treści umowy powierzania danych innym podmiotom zgodnej z RODO
• Profilowanie, pseudonimizacja, przetwarzanie danych, pojęcie rozliczalności – nowe zagadnienia
• Omówienie zasady celowości, adekwatności i czasowości
• Omówienie praw osób do usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania
• Prezentacja klauzul zgód: wizerunek, CV, marketing, udostępnianie innym podmiotom
• Prezentacja klauzul do dostosowania do własnych zbiorów
• Prezentacja zawartości rejestru czynności przetwarzania

2. ROLA I ZADANIA UODO – URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

• Zadania i kompetencje Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3. OBOWIĄZKI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

• Zasady wyznaczania Inspektora Ochrony Danych
• Zakres działań i odpowiedzialności

4. KARY NAKŁADANE PRZED UODO ZA NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW

• Sankcje karne – warunki nakładania kar przez UODO
• Jak uniknąć kar nakładanych przez UODO?
• Prezentacja rejestrowania i powiadamiania UODO i osób poszkodowanych o naruszeniach

5. OPRACOWANIE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNEJ Z RODO

• Nauka prawidłowego wyznaczania zbiorów metodą – top – down
• Inwentaryzacja zbiorów/danych
• Opis zbiorów
• Zasady wykonania oceny skutków
• Procedura analizy ryzyka – prezentacja uproszczonej metody
• Przegląd typowych zagrożeń
• Szkolenia wewnętrzne – prezentacja materiałów dla szkoleń wewnętrznych
• Omówienie Procedury przywrócenia ciągłości działania
• Omówienie Instrukcji postępowania z incydentami
• Prezentacja 10 przykładów zbiorów w marketingu, klientów, w urzędach, pacjentów

6. WYKAZ ZABEZPIECZEŃ

• Opracowanie załącznika Polityki – Wykazu zabezpieczeń / Instrukcji bezpieczeństwa
• Przedstawienie procedur zabezpieczeń wraz z ich omówieniem
• Podział zabezpieczeń wraz z ich przykładami

Szkolenia organizowane są w naszej siedzibie, ale również i w firmie Klienta.

Więcej informacji oraz zapisy dostępne są pod numerem telefonu 71-348-70-90 lub drogą mailową: biuro@grupa-consultrix.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA na szkolenie RODO Wrocław jest jest dostępna TUTAJ: KLIKNIJ BY ODEBRAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha loading...