Szkolenia Środki Ochrony Roślin

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin we Wrocławiu (dawny obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin) – kurs podstawowy oraz kurs uzupełniający

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Pracowników firm oraz punktów zajmujących się wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin (zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 18 grudnia 2013 r. o środkach ochrony roślin – Dz. U. z 2018 r., poz. 1310)
  • Pracowników firm zajmujących się doradztwem w zakresie środków ochrony roślin (zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 18 grudnia 2013 r. o środkach ochrony roślin – Dz. U. z 2018 r., poz. 1310)
  • Osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 18 grudnia 2013 r. o środkach ochrony roślin – Dz. U. z 2018 r., poz. 1310)

NAJBLIŻSZE TERMINY:

od 23-25.10.2019 r. od godz. 8.00 – kurs podstawowy

24.10.2019 r. od godz. 8.00 – kurs uzupełniający

Kursy, które są u nas przeprowadzane odbywają się średnio co miesiąc lub półtora miesiąca.

Miejsce szkolenia:

siedziba O.D.Z. „KONSULTANT” 51 – 315 Wrocław, ul. Kiełczowska 68A (dzielnica Psie Pole).

środki-ochrony-roslin-wroclawZagadnienia objęte szkoleniem:

Program szkolenia podstawowego z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin:

1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych (3,0 godz. lek.)
2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin (2,0 godz. lek.)
3. Integrowana ochrona roślin (6,0 godz. lek.)
4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (4,0 godz. lek. w tym 2,5 godz. zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego i sadowniczego)
5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko (4,0 godz. lek.)
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin (5,0 godz. lek.)
RAZEM: 24,0 godz. lek.

Program szkolenia uzupełniającego z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin:

1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych przepisów (1,5 godz. lek.)
2. Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy (3,0 godz. lek.)
3. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy (1,0 godz. lek.)
4. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy (0,5 godz. lek.)
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy (1,0 godz. lek.)
RAZEM: 7,0 godz. lek.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szkolenie z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin we Wrocławiu kończy się egzaminem, który przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin z terminem ważności 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „KONSULTANT” na podstawie decyzji nr WOR.7127.1.6.2013 z dnia 7.02.2013 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu posiada upoważnienie do prowadzenia szkoleń w zakresie:

►doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

►stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA na adres  e-mail: biuro@grupa-consultrix.pl lub o kontakt pod numerami telefonów: 71-348 – 70 – 90 lub 501-672-605