Szkolenie wózki jezdniowe UDT

Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń z zakresu wózków jezdniowych.

Poniżej kilka szczegółów z zakresu szkoleń wózków jezdniowych UDT.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2018 poz. 47) zmienia zasady uzyskiwania kwalifikacji operatorów wózków jezdniowych.

Po pierwsze, precyzuje rodzaje napędów wózków, którego rozporządzenie dotyczy tj: z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym.

szkolenie wózki jezdniowe Wrocław, wózki jezdniowe Wrocław, szkolenie wózki UDT Wrocław
Szkolenia wózki jezdniowe Wrocław w Consultrix Centrum Obsługi Biznesu

Po drugie, wprowadza ogólny wymóg, aby kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia tylko i wyłącznie osobie, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • przeszła procedurę kwalifikacyjną opartą o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Takie uprawnienia są wydawane wyłącznie przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego (charakterystyczna plastikowa zielona karta).

Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych od 10 sierpnia 2018 r.

Kwalifikacje pracowników zatrudnianych od dnia 10 sierpnia 2018 r. muszą być wydane tylko na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Nowo zatrudnianych pracowników nie będą już więc dotyczyły wewnątrzzakładowe imienne zezwolenia na prowadzenie wózków widłowych.

Wyjątek stanowią określone w rozporządzeniu okresy przejściowe. Imienne zezwolenia pracowników zatrudnionych przed dniem 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność w zależności od daty wydania.

I tak:

  • zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.;
  • zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2020 r.;
  • zezwolenia wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy operatorzy wózków widłowych muszą mieć ujednolicone kwalifikacje wydane tylko na podstawie rozporządzenia.

Jak można uzupełnić kwalifikacje w praktyce?

Jeżeli zakład zatrudnia pracowników, którzy posiadają kwalifikacje UDT (zielona legitymacja), nie musi nic robić. Jeśli zakład zatrudnia pracowników, którzy posiadają kwalifikacje ośrodka szkoleniowego, który przeprowadził kurs na podstawie zatwierdzonego przez UDT programu, może:

  • sam zorganizować egzamin UDT (pod warunkiem, że dysponuje wózkiem, który ma aktualne badanie UDT),
  • skierować pracowników do UDT na egzamin,
  • skierować pracownika do ośrodka szkoleniowego na sam egzamin przeprowadzany przez UDT.

Jeśli zakład zatrudnia pracowników, których kwalifikacje wydane są na podstawie programów niezatwierdzonych przez UDT czy też nieaktualnych, muszą skierować pracowników:

  • na pełen kurs z egzaminem do UDT
  • na pełen kurs z egzaminem prowadzonym przez UDT do ośrodka, który to zapewnia.

Na ten moment koszt samego egzaminu przeprowadzonego przez UDT wynosi 152 zł.

Zapraszamy na szkolenia przygotowujące do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego!